начало » Белово » Зони за отдих

Историческите местности, поставени под закрила на закона със Заповед № 3718 от 28 август 1975 г. на Министерството на горите и опазването на природната среда, обхваща 4,7 ха, от които само 0,1 ха не са залесени.

Чапаеви коти – партизанска землянка с паметен знак.

Базиликата – останки от древна базилика от VI в. край вр. Св. Спас при с. Голямо Белово.

Със заповед № 18 на Комитета за опазване на природната среда от 10 януари 1983 г. Към защитените местности са включени още Гайтановец и Азово.

Гайтановец – намира се в землището на Белово. Тук са разстреляни 14 антифашисти от гр. Нова Загора. Обхваща 157 дка.

Азово – лобно място на партизанина Петър Абаджиев.

   Зарньовец – през 1938 – 1942 г. в тази местност са провеждани нелегални събрания на БРП. Общинският партиен комитет, Общинският народен съвет и тур. д-во “Алабак” още през 1975 г. са разработили специална програма за развитието на куротрно – туристическо дело в общината. Обособени са няколко зони за краткотраен отдих на трудещите се, които се развиват като лесопаркове.

   Лесопарк “Баира”. В него са включени 100 дка. Разположен е върху билото, оформено от рида, завършващ при вливането на р. Яденица в р. Марица. Представлява интересен завършек на спускащото се към пролома Момина клисура рилско разклонение на планината Мутовица. Тук е издигнат Паметникът на Александър Пипонков (Чапай). Разнообразната широколистна растителност и непосредствената близост до града го правят любимо място за почивка.

   Лесопарк “Раковица”.  Той обхваща 918 дка и включва поречието на р. Раковица, езерото Зарньовец и останките от средновековната крепост Раковица. Оттук през бунтовната пролет на 1876 г. е преминала Хвърковатата чета на Георги Бенковски, а в годините на антифашистката борба в м. Зарньовец са провеждани районни и окръжни младежки конференции и сбирки. Тук са се осъществявали явките, оттук са тръгвали народните борци към партизанските чети и отряди. Лесопаркът е изходен пункт до местностите Парнево, Типчовица, Аладжовица и Султанка.

   Лесопарк “Азово”. Обхваща площ от 301 дка. Намира се на 3 км южно от Белово. Той има изключително благоприятно месторазположение. Обширните ливади, разнообразната растителност, из обилно течащата вода и удобното шосе предлагат отлични условия за отдих. Оттук преминава камионният път за Алабашка поляна и Млековица. От лесопарка могат да се организират краткотрайни походи до останките на Левке, из живописното поречие на р. Капиница и водопада Скока, до местностите Коритата, Хайдушките кладенчета, вятърната воденица и до горския дом Млековица. През този лесопарк е най – прекият път от Белово за Чепинска котловина.

   Лесопарк “Левке”. В него са включени 60 дка и обхваща развалините на ранновизантийския град Левке и прилежащите около него горски площи. Тук е и Базиликата. Импозантните развалини на целия комплекс са рядък консерват. Чрез извършваните археологически проучвания се проследява развитието на производителните сили на местното население. Това е било времето, когато се е формирала българската народност и е възниквала българската държава. През годините на османското иго тук ярко е горял българският народностен дух. Разрушаването на този исторически паметник е станало в жестока битка с асимилаторите през XVII в.